Imprezy outdoorowe organizacja


Outdoor, czyli szkolenie w terenie, to coraz bardziej popularna forma integracji i budowy zespołu. Wyprawy w tereny leśne,górskie, nad wodę stwarzają dogodne warunki do bardziej efektywnego współdziałania w grupie. Wiele Firm wyraża więc chęć "wygonienia" pracowników z biur i ciepłych hotelowych pokoi, a nieprzewidywalna pogoda aż kusi by stawić jej czoła.

Imprezy outdoorowe dają możliwość eksperymentowania, pobudzenia wyobraźni,wyzwalają emocje. Te przygody są metaforą różnych sytuacji zdarzających się w firmie. Poprzez cykl przygotowanych zadań dostarczamy sytuacji, w których pracownicy odkrywają skuteczne metody komunikacji, odczuwają potrzebę zarządzania czasem, uczą się planowania, twórczego myślenia, podejmowania szybkich decyzji, wzajemnej motywacji.

Każdy ma okazje odnaleźć swoją rolę w zespole, by czuć się potrzebnym i móc utożsamiać się z grupą.

NASI KLIENCI